Åpning av I Craft, I Travel Light i Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø

Åpningstale ved professor i kulturfilosofi Mikkel Bjørset Tin

Bilder - Aliona Pazdniakova