Å veve folk sammen

I Craft, I Travel Light er i gang. Og den aller første workshoppen er det russiske Yuri Hodiy som leder.

Tekst - Anki Gerhardsen

Bilder - Aliona Pazdniakova


På bordet, i det store, åpne rommet som tilhører Arkhangelsk Artist Union Gallery, ligger bunter med mjuke neverstrimler. Med vante fingre viser Yuri hvordan han vever strimlene sammen til tette stykker som kan bli til kurver, bokser, små og store flater. 

Til sammen åtte kunsthåndverkere, fem norske og tre russiske er samlet, og snart er alle i gang med hvert sitt neverprosjekt.

Yuri er utdannet på kunstskolen i Arkhangelsk, som er hans hjemby. Han jobber med ulike materialer, men det er never og trearbeid som har stått han nærmest mesteparten av livet. Yuri kan skjære løs femten meter lange neverstrimler fra et bjørketre uten av de ryker. Eller store, sammenhengende plater. Etterpå behandler han materialet med solsikkeolje, og neveren blir mjuk og smidig – nesten som lær. 

For førti år siden møtte Yuri en håndverker som lærte han teknikkene. Senere plukket han opp ideer og muligheter ved å besøke museer og steder der arbeider av never ble vist fram, og så begynt han å lage selv. Han har stort sett drevet på egen hånd, men i perioder har han også jobbet på den lokale fabrikken Belomorskie uzory som leverer tradisjonelle håndverksprodukter til store deler av Russland: Flettet never, broderte duker, dekorerte tredukker, husgeråd med utskjæringer og malt mønster, strikkede klær, og selvfølgelig trefuglene med utslåtte vinger – de som nordmenn ble kjent med via russiske krigsfanger under andre verdenskrig.

-Jeg har laget flere tusen av dem, forteller Yuri.

-Det går fort når du først har lært teknikken.

Teknikk og faglig grunnlag er helt essensielt for russiske kunstnere. Sigrid Høyforsslett Bjørbæk, som har initiert dette norsk-russiske prosjektet ”I craft, I travel light”, sier at tekniske ferdigheter virker å være høyere verdsatt enn kreativitet og lek.

-Hvis du studerer kunst i Russland, legger du straks merke til det høye tekniske nivået. Ja, selv barna på kulturskolen har overraskende store ferdigheter på plass allerede fra tidlig alder.

Sigrid mener det er annerledes på norsk side. Der er kreativitet og improvisasjon høyere skattet, og hun har merket at mange russere synes det er litt underlig.

-Selv er jeg utdannet i en håndverkstradisjon som glassblåser. Der er også teknikk veldig viktig, og det er kanskje derfor jeg ser verdien i nettopp dette. Kanskje har vi i Norge litt for lite fokus på det grunnlaget som bør ligge under alt – også den konseptuelle kunsten. Ofte er det jo nettopp mangelen på grunnkunnskap og ferdigheter som begrenser hva man kan lage.

Tanken bak I craft I travel light er å skape en møteplass der norske og russiske kunsthåndverkere kan lære av hverandre. Både det tradisjonelle håndverket og urfolkenes særlige tradisjoner skal være med disse dagene i Arkhangelsk. Det er russiske kunstnere som skal lede arbeidet her, men I craft I travel light har en lang horisont. I april 2017 skal det være samling i Tromsø. Der skal norske kunstnere dele sin kompetanse gjennom ulike workshops. Men nå, i dag er det altså kunnskap om never, materialkvalitet og metode det handler om.